Worteltrekken of (vierkants)wortel van een getal is een getal waarvan het kwadraat gelijk is aan het gegeven getal: (√a)² = a

Alleen positieve getallen hebben dus (vierkants)wortels. Worteltrekken is het omgekeerde van kwadrateren. Een wortel is de zijde van een vierkant met oppervlakte a met a ≥ 0.
Rekenregels bij worteltrekken
√a ⋅ √b = √(ab)
√(a/b) = √a / √b

Bij het optellen of aftrekken van gelijksoortige wortels kun je de som herleiden.
a√b + c√b = (a+c)√b 
a√b - c√b = (a-c)√b
worteltrekkenLet op!      a+b a+ba-b a-b
worteltrekken opgaven met uitwerkingen en uitleg vind je hieronder.

worteltrekken herleiden en berekenen zie boven de rekenregels die zijn voldoende om Hieronder de opgaven te kunnen maken.
TIP:
• Breng een zo groot mogelijke factor voor het wortelteken
• Wortels wegwerken uit noemer van een breuk
• Werk een breuk onder het wortelteken weg

Het vak wiskunde is een leerproces waarbij inzicht groeit naarmate ervaringen opgedaan worden door oefenningen.
worteltrekken is een onderdeel van de website rekenen.xyz met oefeningen en uitwerkingen.

vraag1> Herleid.
2a+12a-1

vraag2> Herleid.
a-22

vraag3> Herleid.
a-ba+b

vraag4> Herleid.
aa+1a+a


vraag5> Herleid.
-353-2-3

vraag6> Herleid.
235-23

vraag7> Herleid.
5+12


vraag8> Herleid.
232
vraag01> Herleid.
2-32
vraag9> Herleid.
23-52

vraag10> Herleid.
2+12-1


vraag11> Herleid.
25+21-35


vraag12> Herleid.
233 -22
vraag13>Herleid.
8312-107

vraag14> Herleid.
x2+2x2-2


vraag15> Herleid.
3-12+3+12


vraag16> Herleid.
20-125+2125

vraag02> Herleid.
25+125-1
vraag17> Herleid.
25+22

vraag18> Herleid.
1-31+3
vraag19> Herleid.
63+26

vraag20> Herleid.
8013·394


vraag21>Herleid.
13 · 12

Worteltrekken oefenen

 Herleid>   5+25-2

  Herleid> 232

 Herleid>   4312

 Herleid>   32-532+5

score :