Een veelterm is ontbonden in factoren als er slechts als we hem schrijven als het product van veeltermen.
Een veelterm is volledig ontbonden in factoren als en slechts als hij ontbonden is in factoren die zelf niet verder kunnen ontbonden worden.
Een som van drie termen ontbinden in factoren:
Voorbeeld
Bij haakjes wegwerken [De Regel (a+b)(c+d)] weten we dat:

(x+6)(x+2) = x² + 8x + 12        Als het goed is vallen er twee dingen op:
1. Het getal voor de x (8)  aan de rechter lid is de som (6 + 2)  van de twee getallen aan de linker lid.
2. Het getal aan de rechter lid (12)   is het product (6 · 2)  van de twee getallen aan de linker lid.

Maar nu andersom je wilt de som van de drie termen  x² + 6x + 5   ontbinden in factoren ?
op grond van het bovenstaande moet je twee getallen zoeken die opgeteld 6 zijn en vermenigvuldigd 5.
5  en  1 zijn de getallen die wij zoeken want  5·1 = 5  en 5+1= 6 dus wij kunnen schrijven    x² + 6x+ 5 = (x+5)(x+1)
Deze methode heet De som-product-methode of product-som-methode.
Let op:
De som-product methode kan je toepassen alleen als er geen getal voor x² staat!

vraag1> Ontbind in factoren.
 x2-6x-40


vraag2> Ontbind in factoren.
x2-5x-84


vraag3> Ontbind in factoren.
x2+12x+36

vraag3> Ontbind in factoren.
x2-3x-10
vraag5>Ontbind in factoren.
x2-9x-22


vraag6>Ontbind in factoren.
2x2-5x-7


vraag7>Ontbind in factoren.
5x2-30x+45

vraag8>Ontbind in factoren.
16x2+24x+9
vraag9>Ontbinden in factoren.
1-2x2- 49


vraag10>Ontbind in factoren.
6x+42-9-2x2

vraag11>Ontbinden in factoren.
x2-10x+25

vraag11>Ontbinden in factoren.
1-2-5x2
vraag0>Ontbind in factoren
-2x2+4x-2

vraag13>Ontbind in factoren.
3x-22-3x-2x-1


vraag14>Ontbind in factoren.
2x+14x-3+4x2+4x+1vraag15>Ontbind in factoren.
2x+14x-3+4x-3vraag16>Ontbind in factoren.
4x+22-9vraag17>Ontbind in factoren.
3x2-3x+34

Quiz vragen.

Ontbind in factoren.
x2-6x+5

Ontbind in factoren.
x2-3x-4

Ontbind in factoren.
x2-5x+4

Ontbind in factoren.
x2-4

score :

vraag18>Ontbind in factoren.
2x2+5x-7