Een lineaire vergelijking (of 1e graadsvergelijking) is een vergelijking in de vorm   ab = 0.

Aanpak voor het oplossen van lineaire vergelijking.

  • Werk eerst de haakjes weg.
  • Zorg er voor dat de variabele uit het rechterlid verdwijnt.
  • Zorg er voor dat in het linkerlid alleen de variabele overblijft.

Voorbeeld
5x + 6 = x - 2             Breng + 6 naar naar het rechterlid en breng x naar het linkerlid
5x - x = -2 - 6
4x = -8                        Herleid beide leden.
x = -2
Lineaire formule opgaven met uitwerkingen en uitleg vind je hieronder.

Richtingscoëfficiënt:
Wees zeker dat de lijn recht is. Het vinden van de richtingscoëfficiënt van een kromme lijn of parabool verloopt namelijk anders dan bij een rechte lijn.
Kies twee punten A en B van een lijn K waarna je de formule van de lijn door deze twee punten dient op te stellen.
Voor   y = ax+b  geldt:

a=yb-yaxb-xa

Voorbeeld:
Gegeven een lijn k met Coördinaten: A = (-3, 1) en B = (1, -3)
De richtingscoëfficiënt

a=-3-11+3=-1

De formule y = ax+b opstellen van de lijn k door de twee gegeven punten:
k : y = -x + b
Invullen van (-3, 1) geeft:
1 = -(-3) + b
b = -2
De vergelijking van de lijn k door A en B is :
k : y = -x-2

vraag1> Los op.
-2x-6=-16

vraag2> Los op.
2x-6=3x+2

vraag3> Los op.
4x-1=23x-3

vraag4> Los op.
2x-1-4x=2x-4

vraag5> Los op.
-32x-1=-5x

vraag6> Los op.
30x=18x+120

vraag7> Los op.
-3x+9=-6

vraag8> Los op.
-3-x-1=2x
vraag9> Los op.
1-2x=4--x+2

vraag10> Los op.
6p-2=2p+1

vraag11> Los op.
-3p-12=-9

vraag12> Los op.
-2x-3+6x=x-1
vraag13> Los op.
3-x-1=x+1
vraag14> Los op.
 144x-12=2x-3vraag15> Los op.
 p-12=p+1p-2-3Lineaire formule oefenen.

vraag1> Los op.14x-2=12x+6

vraag2> Los op. 13x=14x+1

vraag3> Los op. p2+1=p3+2

vraag4> Los op.-32p-1+3=-p+1

score :

vraag18> Herleid.
13x-6=x-24